Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobraa Flasha.
Ten serwis wymaga wtyczki Flash Player 8 lub nowszej. Kliknij tutaj aby pobraa Flasha.


pompy membranowe Debem

pompy beczkowe

pompy dozujce

pompy krzywkowe

pompy perystaltyczne

pompy spozywcze

pompy rubowe

pompy wirowe

pompy zbate

Pompy zębate

Przepływ medium

WIROWE POMPY ZĘBATE O ZAZĘBIENIU WEWNĘTRZNYM

Pompy zębate firmy Varisco

WAŻNIEJSZE CECHY | ZAKRES ZASTOSOWAŃ | PRZYKŁADY POMPOWANYCH MEDIÓW
ZASADA DZIAŁANIA | WAŻNIEJSZE DANE | USZCZELNIENIA WAŁU | MATERIAŁY | WYMIARY
WYKONANIA SPECJALNE | LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Schemat działania pompy zębatej

TYP V

Ważniejsze cechy:
Wydajność pompy jest proporcjonalna do prędkości obrotowej i niezależna od wysokości podnoszenia. Jednakowe wydajności w obu kierunkach obrotów. Przepływ bezpulsacyjny, bez emulgacji, bez spienienia, bez drgań w armaturze, na zaworach i na sprzęgle. Mogą być przetłaczane ciecze o różnych lepkościach, takie jak płynny gaz czy gęsty bitumen, środki chłodnicze czy też olej grzewczy. Pompy pracują równie dobrze bez zmiany kół zębatych przy wszystkich mediach. Samozasysanie do wysokości 8m słupa wody cieczy przy określonych założeniach. Duże możliwości wymiany poszczególnych części, dostępność różnych wykonań materiałowych. Trwała konstrukcja o przedłużonym okresie eksploatacji. Niskie zakresy prędkości obrotowowych na rotorze. Kozioł łożyskowy zewnętrzny ze zwiększonym łożyskiem tłocznym, przejmującym siły osiowe i promieniowe. Prostota budowy. Tylko dwie części są ruchome, rotor i zębnik. Tylko jedno uszczelnienie wału.

Ustawienie korpusu pompy niezależne od kozła łożyskowego, realizowane w zależności od potrzeb. Większość modeli dostępna jest z przyłączami pod kątem 90o lub w linii. Przy pompach żeliwnych rotor wykonany jest seryjnie z żeliwa steroidalnego a przy mniejszych modelach ze stali. Wał wykonany jest ze stali hartowanej. Brak części gumowych mających styczność z przetłaczanym medium. Z tego powodu pompy są szczególnie odpowiednie dla cieczy zawierających rozpuszczalniki lub cieczy wysokotemperaturowych. Płaszcz grzewczy na korpusie pompy i na uszczelnieniu dla prawie wszystkich modeli. Możliwy także płaszcz grzewczy na pokrywie pompy. Bardzo prosta obsługa. Prace przeglądowe i regulacyjne mogą być przeprowadzane bardzo łatwo bez demontażu silnika napędowego i przyłączy rurowych. Zawór zwrotny w by-pass'ie zapewnia bezpieczne eksploatowanie pompy. Niektóre modele wyposażone są w zawór dwustronnego działania lub płaszczem grzewczym.

Zamontowane pompy zębate

Montaż pompy zębatej

Montaż pompy zebatej

Montaż pompy zębatej

Zakres zastosowań:
Pompy typu V stosuje się dla cieczy o różnych lepkościach, także ze składnikami ściernymi, lecz bez cząstek stałych.

Każdego dnia przetłacza się różnego rodzaju ciecze i gazy, np.:

aceton
alkohol
asfalt
benzyna
bitumen
chemikalia
czekolada
dauthern
drożdże
eter
farby
farby drukarskie
freon
gliceryna
glikol
glikoza
guma
izocyjan
kleje
kremy
kreozot
krew

kwasy
lakiery
lateks
ługi
mazut
melasa
metanol
mydło
nafta
olej grzewczy
olej mineralny
olej silikonowy 200oC
pak 300oC
paliwa
paliwo silnikowe
pasty
pokost
polialkohole
ropa naftowa
rozpuszczalniki
roztwory koloidalne
skrobia

smalec
smary płynne
syropy
szkło wodne
środki myjące
tlenki tytanowe
tłuszcz roślinny
tłuszcze
trójchloroetan
tworzywa sztuczne
werniks
wino
wiskoza
włókna polimerowe
wosk
wypełniacze
zaczyn
zawiesiny (także z wypełniaczami)
żelatyna
żywice syntetyczne.

Przykłady pompowanych mediów:
oleje, smary, smoła, gorące polimery, chemikalia, farby, żywice, artykuły spożywcze, czekolada, miód

Zasada działania:
Działanie pompy typu V oparte jest na zasadzie wyporu. Zębnik napędzany jest przez obracający się rotor. Przetłaczana ciecz jest zasysana w wolne przestrzenie pomiędzy zębami obu kół zębatych.
Część ukształtowana w półksiężyc uszczelnia lukę pomiędzy kołami zębatymi, podczas gdy medium przepychane w kierunku strony tłocznej jest następnie wtłaczane poprzez koła zębate do króćca tłocznego. Powstaje wtedy równomierny przepływ bez pulsacji. Wydajność przepływu, pomimo kompaktowej budowy pomy, jest bardzo wysoka.

Schemat przepływu medium

 

Elementy pompy zębatej

Legenda:
1
- pierścień nastawczy do zablokowania łożyska kulowego na wale, 2 - wielogabarytowe łozysko kulkowe przejmujące siły osiowe i promieniowe; pierścienie nastawcze umożliwiają dokładne pozycjonowanie rotora nawet na zainstalowanym urządzeniu, 3 - regulacja dławika poprzez śruby oczkowe ze stali nierdzewnej, 4 - uszczelnienie dławicowe lub uszczelnienie mechaniczne zależne od zastosowania, 5 - na życzenie: płaszcz grzewczy lub chłodzący na obudowie uszczelnienia, 6 - rotor i zębnik z żeliwa sferoidalnego lub hartowanej stali nierdzewnej 1.4408, 7 - korpus i części które stykają się z medium wykonane z żeliwa lub stali nierdzewnej 1.4408, 8 - czopy ze stali hartowanej 1.4460 lub 1.4125 albo stelitowane; widia, 9 - łatwo nastawialny zawór bezpieczeństwa (by-pass) konieczny, gdy linia tłoczenia może zostać zamknięta  zaworem lub zablokowana, 10 - na życzenie: płaszcz grzewczy na korpusie. Dla przeglądu pompy nie jest konieczny demontaż płaszcza z instalacji, 11 - łożysko ślizgowe ze stali spiekanej, brązu, węglika spiekanego lub ceramiki; widia, 12 - wał ze stali hartowanej lub ze stali nierdzewnej 1.4460 albo stelitowy, 13 - rynna spustowa dla wycieków, dla ochrony kozła łożyskowego i płyty podstawowej, 14 - zakończenie wału z otworem gwintowanym, dla ułatwienia montażu sprzęgła lub kozła przekładni paskowej.

Ważniejsze dane:
Przepływ nominalny:
od 0,05 do 70l/s
(od 3 do 4000 l/min)
(od 0,02 do 240 m3/godz.)
Maksymalne różnice ciśnień:
16 bar (230 PSI) dla cieczy o właściwościach smarujących
8 bar (115 PSI) dla cieczy niesmarujących
Lepkość:
od 1 do ponad 60.000 mm2/s (cSt)
(od 1 do ponad 8.000oE)
(od 30 do ponad 280.000 SUU)
Temperatura:
od -60oC do +300oC
(zależnie od modelu i wersji)

Dane techniczne:

Dane techniczne

(1) Maksymalna zalecana prędkość obrotowa, zależna od lepkości.
(2) Pobór mocy przy maksymalnej prędkości obrotowej zalecanej dla określonej lepkości. Przy niższych prędkościach obrotów, przy stałej lepkości i stałym ciśnieniu, zapotrzebowanie mocy jest wprost proporcjonalne do prędkości obrotów. Dla stałych lepkości i poboru mocy, ciśnienie może wzrastać odwrotnie proporcjonalnie do prędkości obrotowej, w obrębie ciśnienia maksymalnego pompy (zobacz tabela poniżej).
(3) G = pompa z żeliwa szarego, K = pompa ze stali nierdzewnej. Waga dla pomp z by-pasem bez płaszcza grzewczego, z wyjątkiem V25-2K i V30-2K, dla których by-pass dostarczany jest oddzielnie, w wersji z uszczelnieniem sznurowym dławicy

Uszczelnienia wału:

SP
Dławnicowe
SP1
Dławnicowe (z zamkiem wodnym)
ST4
Standardowe uszczelnienie mechaniczne, grafit - cerami­ka. Uszczelnienia boczne z PTFE. Dla pompy V25-2 i V30-2 oznaczenie zmienia się na ST5
ST4W
Standardowe uszczelnienie mechaniczne, węglik spiekany - ceramika. Uszczelnienie mechaniczne uzupełnione przez pierścień uszczelniający wałka z PTFE, który uszczelnia ciecz zaporowa. Na życzenie dostarcza się zbiorniczek dla cieczy zaporowej. Dla pompy V25-2 i V30-2 oznaczenie zmienia się na ST5W.
ST6
Jak ST4 ale uszczelnienie boczne z Vitonu.
ST6W
Jak ST4W ale uszczelnienie boczne z Vitonu.
ST7*
Uszczelnienie mechaniczne podwójnego działania, w Tandemie (nie dla V25-2 i V30-2).
ST8*
Uszczelnienie mechaniczne podwójnego działania, back-to-back.

Sprzęgło magnetyczne

Sprzęgło magnetyczne

TRM
Doskonałe hermetyczne uszczelnienie bez ryzyka wycieku i obawy o zanieczyszczenie środowiska. Napęd przenoszony jest poprzez sprzęgło magnetyczne wykonane ze stali kwasoodpomej AISI 316 lub hastelloy C.

* materiały uszczelnień wału i rodzaj smarowania muszą być każdorazowo dobierana do pompowanego medium

Uszczelnienia wału

Materiały:

Materiały

B brąz
W węglik spiekany
W2 widia
GR grafit
GS żeliwo sferoidalne

HC hastelloy C
HS stal hartowana
K stal nierdzewna 1.4401 lub 1.4408
K9 stal nierdzewna AISI 329

Wymiary:

Wymiary Wymiary
Wymiary V20 i V25 Wymiary V20 i V25
Wymiary V25-2 i V30-2 Wymiary V25-2 i V30-2

Tabela wymiarów

Wymiary V50-3, V60-2G, V80-2G, V85-2, V90-2, V100-2, V120-2, V150-2 Wymiary V50-3, V60-2G, V80-2G, V85-2, V90-2, V100-2, V120-2, V150-2
Wymiary V60-2K, V70-2K, V80-2K Wymiary V60-2K, V70-2K, V80-2K
Wymiary V200 Wymiary V200
Tabela wymiarów

Wykonania specjalne:

Wykonania specjalne

Lista części zamiennych:

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne do pomp zębatych

01
02
03
04
05
06
08
08.
08.1
08.2
08.3
08.4
09
13
14

1516
16.1
16.2
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

32

34

35

36

37

38

41
42
43
44
45

46

49
49.1
49.2
51
51.1
52
52.1
56
58
58.1
60
64
65
66
68

69

70

75

80
80.1
80.2

Korpus
Rotor
Zębnik
Pokrywa
Wałek kpl.
Czop
Kozioł łożyskowy
Rynna
Rynna do wycieków
Śruba
Nakrętka
Podkładka
Pokrywa
Dławik
Pierścień nastawczy zew.
Pierścień nastawczy wew. służący do precyzyjnej regulacji docisku
Tulejka dystansowa
Nakrętka wpustu
Blaszka blokująca
Tulejka dystansowa, wew.
Korpus
Pokrywa
Grzybek
Trzpień zaworu
Talerz sprężyny
Sprężyna
Śruba nastawcza
Nakrętka
Kołpak
Kołnierz - By-pass
Uszczelnienie korpus
Uszczelnienie - By-pass
Uszczelnienie By-pass; korpus
Uszczelnienie By-pass; kołpak
Łożysko ślizgowe wału
Łożysko ślizgowe zębnika
Łożysko kulkowe
Wpust rotora
Wpust sprzęgła
Śruba korpusu
Śruba kozła łożyskowego
Śruba łożyska kulkowego
Śruba By-passu
Pakunek sznurowy
Podkładka
Pierścień sprężysty
Śruba oczkowa
Śruba
Nakrętka
Podkładka
Nakrętka
Śruba zamykająca
Uszczelka
Smarownica
Śruba spustowa
Uszczelka
Uszczelnienie mechaniczne
Pierścień uszczelniający wału
Pierścień uszczelniający wału
Pierścień uszczelniający wału
Uszczelka
Obudowa uszczelnienia
Śruba
Nakrętka

Zapytania:

Przy zapytaniu prosimy o podanie następujących danych:

1. Medium przetłaczane
2. Warunki pracy: średnice, długości rur
3. Zakres zastosowania
4. Wydajność
5. Lepkość
6. Temperatura
7. Wartość pH
8. Okres pracy: dobowo/tygodniowo
9. Wysokość zasysania
10. Ciśnienie tłoczenia (wysokość podnoszenia)
11. Zasilanie V/Hz.